درباره ما

تاریخچه ما

مرکز تخصصی طراحی و ساخت دستگاههای تصفیه آب صنعتی و کشاورزی
ساخت دستگاهای تصفیه آب صنعتی و کشاورزی در ظرفیت های مختلف جهت تصفیه آب در بخش صنعت ، کشاورزی و ...
ارایه خدمات نصب ، سرویس و تعمیرات تخصصی دستگاههای تصفیه آب
تامین کلیه قطعات اصلی و مواد مصرفی دستگاههای تصفیه آب

خدمات ماتماس با ما